Digital Foundry ทำการเปรียบเทียบเกม Dragon Quest Heroes I-II ของ Switch กับ PS4

ทาง Digital Foundry ได้ทำการทดสอบเกม Dragon Quest Heroes I-II ของเครื่อง Nintendo Switch กับ Play Station 4 ซึ่งผลก็คือถึงแม้ว่าเกมบน Switch จะลดคุณภาพของกราฟฟิคไปแล้วก็ยังกระตุกกว่า PS4 อยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียว…

source : mynintendonews