Nintendo อเมริกาใช้งบโฆษณาไปประมาณ 67 ล้านบาทช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม


ทางบริษัท ispot.tv ได้วัดการโฆษณาแบบออนไลน์ได้เปิดเผยตัวเลขของใช้จ่ายให้กับการโฆษณาในอเมริกา ซึ่งทาง Nintendo นั้นได้ผลตอบรับที่กีและอยู่ในอันดับที่ 5 โดยมีตัวเลขต่างๆประมาณดังนี้

  • เป็น 4.4% ของอุตสาหกรรม VDO Games
  • 45.94% ของการรับรู้ถึงแบรนด์มาจากแคมเปญ “Super Mario Maker: Play Everywhere. Create Anywhere”
  • มีการใช้โฆษณาไป 7 ชุดโดยการรันทั้งหมด 692 ครั้ง ซึ่งทำให้มีคนที่เห็นโฆษณาไปทั้งหมด 97.4 ล้านครั้ง
  • ค่าใช้จ่าย 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 67 ล้านบาท

รวมถึงมีความร่วมมือกับแมคโดนัล รวมทั้งงานแสดงตอนปิดเกมส์ของโอลิมปิคที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เห็นว่าทางฝ่ายโฆษณาตั้งใจทำให้ Nintendo ยังอยู่ในสายตาของทุกๆคน

source : mynintendo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s