มาดูขนาดของแผ่น software ของ Nintendo Switch กัน

จากลิงค์ Twitter ด้านล่างทาง @pixelpar ได้เปรียบเทียบขนาดของแผ่นเกมครับ คิดว่ายังไงกัน??

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s